Search

اعتراض یک شهروند انگلیسی به طرح ULEZ

با افزایش هزینه های زندگی در انگلستان شهروندان به طرح ULEZ اعتراض دارند
صفحه را پایین بکشید
اعتراض یک شهروند انگلیسی به طرح ULEZ
با افزایش هزینه های زندگی در انگلستان شهروندان به طرح ULEZ اعتراض دارند

در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده ، یکی از ساکنین لندن از هزینه بالای رساندن فرزند خود به فرودگاه هیترو لندن شکایت می کند . وی در این ویدیو از هزینه بالای پارکینگ فرودگاه و هزینه مضاعف طرح ULEZ ناراضی است و صادق خان شهردار لندن را به مکیدن زندگی مردم این شهر و شهرهای اطراف متهم می کند. این روزها اعتراضات زیادی در خصوص این طرح درجریان می باشد و دوربین های کنترل این طرح توسط مخالفان تخریب می شوند

اخبار مشابه