Search

عبور بیش از 800 مهاجر از کانال مانش در یک روز

رکورد جدید تردد روزانه در کانال مانش..
صفحه را پایین بکشید
عبور  بیش از 800 مهاجر از کانال مانش در یک روز
رکورد جدید تردد روزانه در کانال مانش..

روز شنبه، بیش از ۸۰۰ مهاجر به صورت غیرقانونی با استفاده از قایق‌های کوچک که در حال عبور از کانال مانش بودند، شناسایی شدند. این تعداد بیشترین آمار روزانه در سال جاری بود. حتی ممکن است در این هفته شاهد ورود مهاجران بیشتری باشیم که به صورت غیرقانونی از این کانال عبور می‌کنند، زیرا شرایط جوی در بریتانیا آرام است.


اخبار مشابه