Search

یک دهکده در بخش چشایر انگلستان با نامی خاص و غیر قابل تلفظ

Cholmondeley دهکده ای با جمعیت 175 نفر در منطقه‌ای به مساحت شش مایل مربع
صفحه را پایین بکشید
یک دهکده در بخش چشایر انگلستان با نامی خاص و غیر قابل تلفظ
یک دهکده در بخش چشایر انگلستان با نامی خاص و غیر قابل تلفظ
یک دهکده در بخش چشایر انگلستان با نامی خاص و غیر قابل تلفظ
Cholmondeley دهکده ای با جمعیت 175 نفر در منطقه‌ای به مساحت شش مایل مربع

راهنمایی تلفظ که توسط خدمات آموزشی Preply منتشر شده، نشان می‌دهد که Cholmondeley که در نزدیکی شهر Nantwich قرار دارد و خانه‌ی باغ Cholmondeley Castle است، در واقع به جای چل-مون-دلی، چوم-لی تلفظ می‌شود. با این حال این تلفظ دقیق نیست و شهر Bicester در اکسفوردشایر، که مرکز خرید است و طراحان بزرگ را جذب می‌کند، نیز باید به جای بای-چستر یا بای-سستر، بیستر تلفظ می شود. نام Omagh در Co.Tyrone، شمال ایرلند، که یک بیمارستان ترک شده ترسناک دارد، نیز - Oh-ma گفته می شود.

اخبار مشابه