Search

هفته ای گرم در بریتانیا

دما در برخی مناطق بریتانیا ممکن است تا 32 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
صفحه را پایین بکشید
هفته ای گرم در بریتانیا
دما در برخی مناطق بریتانیا ممکن است تا 32 درجه سانتیگراد افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در انگلیس در 7 روز آینده تا 32 درجه سانتیگراد افزایش یابد. اداره‌ی هواشناسی هشدار داده است که از امروز تا 10 سپتامبر دمای هوای بریتانیا افزایش خواهد یافت و این موضوع ممکن است خطر مرگ و میر برای افراد آسیب‌پذیر را نیز افزایش دهد. انتظار می‌رود که موج گرما مناطق  Midlandsشرقی،  Midlandsغربی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی، شرق انگلستان، لندن، یورکشایر و هامبر را تحت تاثیر قرار دهد.

هواشناسی هشدار داد که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دمای هوا به تدریج افزایش می‌یابد و روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه تا 32 درجه افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.


اخبار مشابه