Search

عذرخواهی وزیر آموزش به دلیل استفاده از الفاظ رکیک

وزیر آموزش در دفاع از تلاش‌های خود برای حل مشکل مدارس ناایمن در بریتانیا با ادبیات نامناسبی مصاحبه کرد.
صفحه را پایین بکشید
عذرخواهی وزیر آموزش به دلیل استفاده از الفاظ رکیک
وزیر آموزش در دفاع از تلاش‌های خود برای حل مشکل مدارس ناایمن در بریتانیا با ادبیات نامناسبی مصاحبه کرد.

تنها چند روز قبل از شروع سال تحصیلی جدید، مقامات بریتانیایی اعلام کردند 104 مدرسه به دلیل استفاده از بتن نامرغوب در ساختمان سازی، ناایمن هستند. مدیران مدارسی که از سوی دولت اخطار دریافته کرده‌اند، از اولیای دانش آموزان خواسته‌اند تا آنان را در دیگر مدارس ثبت نام کنند و یا در کلاس‌های غیر حضوری و آنلاین به تحصیل ادامه دهند. این تصمیم لحظه آخری دولت، خشم والدین و معلمان را برانگیخت.

شبکه «ITV» مصاحبه‌ای با خانم Gillian Keeganانجام داد. او در این گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد برای حل این مشکل بسیار تلاش کرده است و کسی برای اقدام‌هایش از او تشکر نکرده است. این سخنان موجب انتقاد های شدیدی از جانب مردم و ماقامات دولتی شد.»

"I had done a f****** good job" while others had "sat on their a*** and done nothing"

خانم کیگان که وزیر آموزش بریتانیا است، در این مصاحبه گفته بود: « در حالی که بقیه نشستند و هیچ کاری انجام ندادند من برای حل این مشکل بسیار تلاش کرده ام. او بعدا به دلیل این نوع ادبیاتی که در این مصاحبه به کار برده بود، عذرخواهی کرد. 


اخبار مشابه