Search

راهکارهای مواجهه با مشکلات شغلی

گفت‌و‌گوی هدفمند با کارفرما می تواند راه حلی مناسب برای حل مشکلات کاری باشد.
صفحه را پایین بکشید
راهکارهای مواجهه با مشکلات شغلی
گفت‌و‌گوی هدفمند با کارفرما می تواند راه حلی مناسب برای حل مشکلات کاری باشد.

در مواجهه با مشکلات شغلی معمولا بهتر است که ابتدا با کارفرمای خود درباره آن صحبت کنید. پیش از صحبت با کارفرمای خود، باید دقیقا بدانید که ناراحتی شما از چه موضوعی است و چه می خواهید بگویید. قبل از اینکه با کارفرمای خود صحبت کنید، باید به دقت در مورد آنچه که از آن ناراضی هستید و آنچه می خواهید بگویید فکر کنید. این کار به شما کمک می کند وقتی با آنها ملاقات می کنید همه چیز را به خاطر داشته باشید.

 

با مدیر یا سرپرست خود جلسه ای ترتیب دهید تا در مورد مشکل صحبت کنید. اگر در صحبت کردن با آنها احساس راحتی نمی کنید، از بخش منابع انسانی یا مدیر دیگری کمک بگیرید. در جلسه، به کارفرمای خود بگویید که از چه چیزی ناراضی هستید و از او در مورد دلایل اقداماتش بپرسید. اگر صحبت کردن مشکل را حل نکرد، ممکن است ارسال نامه یا ایمیل غیررسمی به مدیر یا سرپرست شما، مدیر ارشد، و یا بخش منابع انسانی  راه حل خوبی باشد.

اگر نمی توانید مشکل خود را از طریق صحبت با کارفرما برطرف کنید، ممکن است بتوانید با تنظیم شکایت مشکل را حل کنید.


اخبار مشابه