Search

عنوان: آیا روشن کردن چراغ عقب ماشین در حال رانندگی غیرقانونی است؟

یک وکیل انگلیسی می‌گوید: این یک افسانه است!
صفحه را پایین بکشید
عنوان: آیا روشن کردن چراغ عقب ماشین در حال رانندگی غیرقانونی است؟
عنوان: آیا روشن کردن چراغ عقب ماشین در حال رانندگی غیرقانونی است؟
عنوان: آیا روشن کردن چراغ عقب ماشین در حال رانندگی غیرقانونی است؟
یک وکیل انگلیسی می‌گوید: این یک افسانه است!

در یک ویدیو جدید که توسط یک وکیل منتشر شده است، به یکی از مسائلی پرسشی که بسیاری از ما با آن بزرگ شده‌ایم، پاسخ داده می‌شود: "آیا قانونی است که چراغ سقف ماشین را وقتی که پدر یا مادر دارند رانندگی می‌کنند، روشن کنیم؟"

این وکیل بیان می کند که والدین به بچه‌ها در این موضوع دروغ گفته‌اند. "متاسفانه باید بگم که والدینت بهت دروغ می‌گفتند. هیچ قانونی وجود ندارد که گفته باشد شما نمی‌توانید چراغ عقب را روشن کنید."

این وکیل توضیح می‌دهد که بسیاری از مردم این موضوع را شنیده‌اند و به آن اعتقاد دارند، اما واقعیت این است که این مسئله تنها یک "حواس پرتی" برای راننده است، نه یک تخلف قانونی.

"والدین به بچه‌ها می‌گویند که چراغ را روشن نکنند چرا که این می‌تواند حواس راننده را پرت کند. اگر راننده بخاطر روشن شدن چراغ حواسش پرت شود، امکان دارد که توسط پلیس متوقف شود و به اتهام رانندگی بدون توجه و مراقبت یا حتی رانندگی خطرناک محکوم شود."

به همین ترتیب، وکیل نهایتاً می‌گوید که در مورد این موضوع هیچ قانون صریحی وجود ندارد و تمام این‌ها تنها یک افسانه است که والدین برای جلوگیری از حواس‌پرتی راننده به بچه‌ها می‌گویند.

اخبار مشابه