Search

آیا واقعاً مجبوریم نام پدر را در گواهی تولد فرزند قرار دهیم؟

یک وکیل پاسخ می‌دهد که قرار دادن نام پدر در گواهی تولد فرزند از نظر قانونی الزامی نیست، اما از دید اخلاقی، باید به این موضوع فکر کرد.
صفحه را پایین بکشید
آیا واقعاً مجبوریم نام پدر را در گواهی تولد فرزند قرار دهیم؟
یک وکیل پاسخ می‌دهد که قرار دادن نام پدر در گواهی تولد فرزند از نظر قانونی الزامی نیست، اما از دید اخلاقی، باید به این موضوع فکر کرد.

در یک ویدیوی اخیر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یک وکیل به سوالات مردمی در مورد الزامات قانونی قرار دادن نام پدر در گواهی تولد فرزند پاسخ می‌دهد. وکیل در پاسخ به این سوال می‌گوید: "نه، مجبور نیستید. اصولاً نام پدر را در گواهی تولد فرزند قرار دادن الزامی نیست."

این موضوع برای بسیاری از مردم که به دلایل مختلف، از جمله مسائل خانوادگی یا شرایط ویژه، تمایلی به قرار دادن نام پدر در گواهی تولد فرزند ندارند، اهمیت دارد.

وکیل اضافه می‌کند: "با این حال، من همیشه پیشنهاد می‌کنم که بدون در نظر گرفتن اینکه بین پدر و مادر چه گذشته، این فرزند حق دارد بداند چه کسانی پدر و مادر خونی‌اش هستند."

پاسخ قانونی به این سوال "نه" است، اما وکیل بر این نکته تاکید می‌کند که از نظر اخلاقی، این موضوع نیاز به تامل دارد و جواب می‌تواند "بله" باشد.

این توضیحات نه تنها برای والدین بلکه برای کل جامعه اهمیت دارد، چرا که از نظر اخلاقی، هر فرزندی حق دارد بداند چه کسانی پدر و مادر او هستند، حتی اگر از نظر قانونی این الزامی نداشته باشد.

اخبار مشابه