Search

جریمه 1000 پوندی برای استفاده از پلاک‌های قدیمی

رانندگانی که از شماره پلاکهای ۲۰ سال گذشته استفاده می‌کنند، با جریمه سنگینی مواجه می شوند.
صفحه را پایین بکشید
جریمه 1000 پوندی برای استفاده از پلاک‌های قدیمی
رانندگانی که از شماره پلاکهای ۲۰ سال گذشته استفاده می‌کنند، با جریمه سنگینی مواجه می شوند.

اگر پلاک خودروی شما قدیمی باشد، ممکن است تا هزار پوند جریمه شوید. در هفته جاری، 73 پلاک جدید برای هر خودرویی که تا مارس 2024 خریداری می‌شود، اختصاص داده شده است. با این حال، قانون جدیدی وجود دارد که بر اساس آن رانندگان می‌توانند برای استفاده از پلاکهای قدیمی مثل 68، 12 یا 53 جریمه شوند. اگر رانندگان برای حل این مسئله سریعاً اقدام نکنند، ممکن است با جریمه یک هزار پوندی مواجه شوند و مجبور به تحویل شماره پلاک خود شوند، حتی اگر برای آن پول پرداخت کرده‌ باشند. همچنین اگر پلاک خودرو شماره ثبت را به درستی نمایش ندهد، جریمه ی 1000 پوندی خواهد داشت.


اخبار مشابه