Search

مخالفت های بیشتر در اجرای طرح ULEZ

شهرداری اِسکس، مانع نصب تابلوهای جدید مربوط به طرح ULEZ شده است. به نظر شما آیا این طرح شهردار لندن اجرایی خواهد شد؟
صفحه را پایین بکشید
مخالفت های بیشتر در اجرای طرح ULEZ
مخالفت های بیشتر در اجرای طرح ULEZ
شهرداری اِسکس، مانع نصب تابلوهای جدید مربوط به طرح ULEZ شده است. به نظر شما آیا این طرح شهردار لندن اجرایی خواهد شد؟

شورای شهراسکس، که در حومه لندن قرار دارد، تابلوهای مربوط به ULEZ را در اراضی خود ممنوع کرده است. این شورا به طرح شهردار لندن برای گسترش منطقه ULEZ رای منفی داد.آنها همچنین اعلام کردند که اجازه نخواهند داد که هیچ تابلوی جدیدی در اراضی تحت اختیار آنها نصب شود. این روز ها با نزدیک شدن به تاریخ اجرایی شدن طرح گسترش برنامه ULEZ به مناطق خارج از لندن اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص این طرح به وجود آمده است. براساس این طرح رانندگان خودروهایی که با استانداردهای ULEZ مطابقت ندارند و اغلب قدیمی هستند و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، باید 12.50 پوند برای ورود به لندن پرداخت کنند.

شهردار لندن گفته است که " هم اکنون در حال تلاش هست که منطقه ULEZ تا پایان ماه اوت درکل لندن گسترش یابد." تا کنون 5 شورای حزب محافظه کار جهت مخالفت با این طرح کارزار قانونی به راه انداخته اند.اخبار مشابه