Search

افزایش هزینه‌ پارک خودروهای آلاینده در بریتانیا

اتومبیل‌های بنزینی و دیزلی آلاینده برای پارک کردن، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.
صفحه را پایین بکشید
افزایش هزینه‌ پارک خودروهای آلاینده در بریتانیا
اتومبیل‌های بنزینی و دیزلی آلاینده برای پارک کردن، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.

خودرو های دیزلی و بنزینی که فاقد استاندارد های آلایندگی می باشند، از امروز باید هزینه ی بیشتری برای پارک خودروی خود بپردازند. شورای شهر Bath و Somerset پس از اینکه صدها نفر از مردم محلی نگران آلودگی هوا بودند، از امروز، 8 سپتامبر، هزینه های جدیدی را برای پارک خودرو تعیین کردند.

براساس این پیشنهاد هزینه پارک خودروهای آلاینده نسبت به خودروهایی که کمتر آلاینده هستند افزایش 38 درصدی خواهد داشت. برای خودرو های دیزلی آلاینده هزینه ی پارک تقریباً ۴ پوند و خودروهای بنزینی تا ۳ پوند افزایش می یابد.


اخبار مشابه