Search

جنجال بیلبوردهای حساب کاربری OnlyFans در خیابان های لندن

بیلبوردهایی که حساب OnlyFans خانم الیزا رز واتسون را با لباس زیر را تبلیغ می کرد، شکایت های متعددی را به همراه داشته است. این آگهی‌ها که مدل الیزا رز واتسون را با لباس زیر نشان می‌دهند، در Harrow و Edgware در شمال غربی لندن و Lambeth در جنوب غربی لندن به نمایش گذاشته شده است. روی یکی از بیلبوردها در Harrow با اسپری نوشته شده است:
صفحه را پایین بکشید
جنجال بیلبوردهای حساب کاربری OnlyFans در خیابان های لندن
بیلبوردهایی که حساب OnlyFans خانم الیزا رز واتسون را با لباس زیر را تبلیغ می کرد، شکایت های متعددی را به همراه داشته است. این آگهی‌ها که مدل الیزا رز واتسون را با لباس زیر نشان می‌دهند، در Harrow و Edgware در شمال غربی لندن و Lambeth در جنوب غربی لندن به نمایش گذاشته شده است. روی یکی از بیلبوردها در Harrow با اسپری نوشته شده است:
بیلبوردهایی که حساب OnlyFans خانم الیزا رز واتسون را با لباس زیر را تبلیغ می کرد، شکایت های متعددی را به همراه داشته است. این آگهی‌ها که مدل الیزا رز واتسون را با لباس زیر نشان می‌دهند، در Harrow و Edgware در شمال غربی لندن و Lambeth در جنوب غربی لندن به نمایش گذاشته شده است. روی یکی از بیلبوردها در Harrow با اسپری نوشته شده است: 'در خیابان های ما مستهجن نباشید'. سازمان استانداردهای تبلیغاتی (ASA) می گوید که در حال بررسی پنج شکایت دریافتی در مورد این آگهی است. در بیانیه ی، ASA آمده است : «شاکیان معتقدند که این آگهی نامناسب است، به ویژه در رسانه های غیر هدفمند که کودکان می توانند آن را مشاهده کنند. ما در حال بررسی این شکایات هستیم تا مشخص کنیم که آیا زمینه ای برای تحقیق وجود دارد یا خیر.» با این حال، خانم واتسون به بی‌بی‌سی گفته است که در مورد محتوای بصری آگهی‌ها 'بسیار فکر شده' است. او توضیح داد: «تصویر بیلبوردها صرفاً تصویری از نیم تنه ی یک زن 34 ساله است. این آگهی حتی از تبلیغاتی که برای لباس‌های زیر زنانه در مراکز خرید بزرگ می‌بینید، کم‌تر است.این ذهنیت ببینندگان بزرگسال است که بین عکس و لوگوی سایت ارتباط جنسی برقرار می کند.»

برای درک موضوع لازم است که اشاره شود سایت OnlyFan که در سال 2016 راه اندازی شد، یک پلتفرم رسانه اجتماعی مبتنی بر اشتراک است که کاربران می توانند محتوای تصویری بفروشند و/یا خریداری کنند و هنگامی که به عنوان یک سایت بزرگسال استفاده می شود، کاربران در ازای دریافت مبلغی فیلم ها و عکس ها خود را در اختیار دیگران قرار می دهند.
اخبار مشابه