Search

کلاهبرداری از Blue Badge افراد دارای معلولیت

استفاده غیر قانونی از نشان آبی معلولیت 1000 پوند جریمه و یا 12 ماه حبس دارد.
صفحه را پایین بکشید
کلاهبرداری از Blue Badge افراد دارای معلولیت
استفاده غیر قانونی از نشان آبی معلولیت 1000 پوند جریمه و یا 12 ماه حبس دارد.

نشان آبی یا Blue Badge به رانندگانی تعلق می‌گیرد که دارای معلولیت هستند و می‌توانند در بعضی از مکان های مخصوص پارک کنند.

اما اکنون بعضی از رانندگان به صورت غیرقانونی از نشان آبی استفاده می‌کنند که اگر پلیس از این موضوع مطلع شود تا هزار پوند جریمه خواهد داشت و اگر به صورت جعلی ( جعل مدارک) بتوانید این نشان را دریافت کنید، به عنوان کلاهبردار مجرم شناخته می‌شوید و ممکن است به ۱۲ ماه حبس محکوم شوید.

اخبار مشابه