Search

برخی از قوانین مهم رانندگی در بزرگراه های بریتانیا

در راستای افزایش ایمنی، رانندگان باید به کنترل سرعت و سایر قوانین رانندگی در بزرگراه ها توجه نمایند.
صفحه را پایین بکشید
برخی از قوانین مهم رانندگی در بزرگراه های بریتانیا
در راستای افزایش ایمنی، رانندگان باید به کنترل سرعت و سایر قوانین رانندگی در بزرگراه ها توجه نمایند.

هنگام رانندگی در بزرگراه ها فقط در لاین وسط رانندگی نکنید. در لاین چپ بمانید مگر اینکه بخواهید سبقت بگیرید.

قانون دو ثانیه را رعایت کنید و به خودتان زمان و فضای کافی برای واکنش نشان دادن را بدهید اما اگر جاده لغزنده است، سرعت خود را کم کنید و از قانون چهار ثانیه پیروی کنید. همیشه سرعت خود را کنترل کنید و به تابلوی محدودیت سرعت نیز توجه داشته باشید.

قبل از تغییر مسیر در تایم مناسب از راهنما استفاده کنید و سعی کنید اغلب آیینه های خود را چک کنید.

مراقب کامیون ها و سایر وسایل نقلیه بزرگ باشید؛ اگر نمی توانید راننده را ببینید احتمالاً او نیز نمی تواند شما را ببیند.

فقط در مواقع ضروری از شانه خاکی جاده استفاده کنید.

سعی کنید با تمامی قوانین رانندگی در بزرگراه ها (قوانین 253 تا 273) آشنا شوید.


اخبار مشابه