Search

تغییر زیرساخت تلفن های ثابت در بریتانیا

به زودی سیگنال تمامی خط های قدیمی تلفن ثابت در بریتانیا قطع خواهد شد.
صفحه را پایین بکشید
تغییر زیرساخت تلفن های ثابت در بریتانیا
تغییر زیرساخت تلفن های ثابت در بریتانیا
به زودی سیگنال تمامی خط های قدیمی تلفن ثابت در بریتانیا قطع خواهد شد.

در سال 2025 از خط های قدیمی تلفن ثابت در بریتانیا دیگر استفاده نخواهد شد و همین امر موجب از کار افتادن بسیاری از تلفن های ثابت خواهد شد. برای حل این مشکل باید از تکنولوژِی Broadband در خط ها ثابت استفاده شود در غیر اینصورت باید برای برقراری تماس از سیستم VoIP ( اتصال با اینترنت) استفاده شود.

BT و Virgin اعلام کردند مشتریانی که می خواهند برای خط تلفن ثابت خود از Broadband  استفاده کنند، هیچ هزینه اضافی ای دریافت نمی کنند.


اخبار مشابه