Search

ممنوعیت سیگارکشیدن در فضاهای روباز رستوران‌ها و می خانه های انگلستان

در انگلستان، شورایی از مقامات محلی، درخواست ممنوعیت کشیدن سیگار در فضاهای باز عمومی را مطرح کرده‌اند.
صفحه را پایین بکشید
ممنوعیت سیگارکشیدن در فضاهای روباز رستوران‌ها و می خانه های انگلستان
در انگلستان، شورایی از مقامات محلی، درخواست ممنوعیت کشیدن سیگار در فضاهای باز عمومی را مطرح کرده‌اند.

در انگلستان، شورایی از مقامات محلی، درخواست ممنوعیت سیگارکشیدن در فضاهای روباز می خانه ها و رستوران‌ها را مطرح کرده‌اند. این طرح در راستای اعتراض مردم به کشیدن سیگار در فضای روباز رستوران ها که در پیاده رو ها قرار دارد می باشد.

استیو بارکلی، وزیر بهداشت، و مایکل گوو،پس از دریافت نامه ای از اعضای شورای شهر، به نمایندگی 16 مقام دولتی لندن که از آنها خواستند قانون جدید را معرفی کنند، برای بررسی این اقدام تحت فشار قرار گرفته اند.

طبق یک نظرسنجی 62 درصد مردم از ممنوعیت استعمال دخانیات در فضاهای روباز همه‌ی رستوران‌ها، می خانه ها و کافه‌ها حمایت می‌کنند. در سال 2007، انگلستان سیگار کشیدن در فضاهای عمومی بسته را ممنوع اعلام کرد.


اخبار مشابه