Search

مشت زدن پلیس به صورت فردی مظنون به حمل قمه در لندن

درگیری پلیس با فردی مظنون به حمل قمه در Hammersmith لندن.
صفحه را پایین بکشید
مشت زدن پلیس به صورت فردی مظنون به حمل قمه در لندن
درگیری پلیس با فردی مظنون به حمل قمه در Hammersmith لندن.

دیروز در Hammersmith لندن خیابان Fulham Palace دو نیروی پلیس با فردی که هودی خاکستری به تن داشت درگیر شدند. طبق ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده است، پلیس به صورت فردی که قمه حمل می کرد مشت می زند. در این ویدیو صدای افرادی که به پلیس التماس می کنند که دیگر به صورت مرد مشت نزند شنیده می شود.

پلیس در پی گزارش حمل قمه در این خیابان مردی را بازرسی کرد و در حین بازرسی فرد دیگری دخالت می کند و مانع انجام وظیفه ی افسران می شود. البته فقط یکی از این دو مرد دستگیر شدند.


اخبار مشابه