Search

بررسی میزان احساس شادی زنان جوان بریتانیا

کمتر از یک پنجم از دخترانی که در یک نظرسنجی شرکت کرده بودند، خود را بسیار خوشحال توصیف کردند.
صفحه را پایین بکشید
بررسی میزان احساس شادی زنان جوان بریتانیا
کمتر از یک پنجم از دخترانی که در یک نظرسنجی شرکت کرده بودند، خود را بسیار خوشحال توصیف کردند.

یک نظرسنجی سالانه نشان می‌دهد که سطح شادی دختران در 15 سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، زیرا نگرانی‌ها در مورد ظاهر، تاثیرات فضای مجازی و آزار جنسی همگی جوانان را تحت تاثیر قرار داده است. در مجموع 2614 دختر جوان بین 7 تا 21 سال در پژوهش امسال بین فوریه و آوریل شرکت کردند. محققان اعلام کردند دختران جوان بین 7 تا 10 سال پایین ترین سطح از احساس شادی را دارند.

89٪ از کسانی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند، گفتند که به طور کلی احساس نگرانی یا اضطراب دارند. کمتر از یک پنجم شرکت کنندگان حس شادی را در طول زندگی خود داشته اند.

تنها 28 درصد خود را امسال بسیار خوشحال توصیف کردند، در حالی که این رقم در سال 2009، تقریبا 57 درصد بود. وقتی صحبت از ظاهر به میان می‌آید، 67 درصد از دختران بین 11 تا 21 سال گفتند که گاهی از ظاهرشان خجالت می‌کشند زیرا شبیه دخترانی نیستند که در فضای مجازی می بینند. در حالی که 72 درصد از افراد مورد بررسی در سال 2009 گفتند که از ظاهر خود راضی هستند، این میزان در سال جاری به 59 درصد کاهش یافت. 34٪ از دخنران بین 11 تا 21 سال قصد انجام عمل جراحی زیبایی دارند.


اخبار مشابه