Search

آیا می توانیم حصار بلند دورحیاط خانه نصب کنیم تا همسایه به خانه ما دید نداشته باشد؟

جدال بر سر ارتفاع حصار بین همسایه ها ریشه در قوانین ساخت و ساز دارد
صفحه را پایین بکشید
آیا می توانیم حصار بلند دورحیاط خانه نصب کنیم تا همسایه به خانه ما دید نداشته باشد؟
آیا می توانیم حصار بلند دورحیاط خانه نصب کنیم تا همسایه به خانه ما دید نداشته باشد؟
آیا می توانیم حصار بلند دورحیاط خانه نصب کنیم تا همسایه به خانه ما دید نداشته باشد؟
جدال بر سر ارتفاع حصار بین همسایه ها ریشه در قوانین ساخت و ساز دارد

سوال اصلی این است :

ما در ابتدای امسال به خانه ای نقل مکان کردیم که همسایه ها به حیاط هم دید دارند، و طی تابستان کمی نگران بودیم که حیاط به شدت در دید همسایه هاست. ما در نظر داریم حصار بلندی در اطراف حیاط خود بگذاریم تا از این موضوع جلوگیری کنیم، اما داستان های زیادی از شکایت همسایه ها به شورای شهر درباره حصارهای مشابه خوانده ایم و این ما را نگران کرده است. چه کاری مجاز است انجام دهیم و آیا ما به مجوز نیاز داریم؟

اما پاسخ : دادن اجازه یا ندادن اجازه برای ساخت حصار بستگی به قوانین مربوط به املاک و مستغلات در منطقه شما دارد. بهترین راهکار تماس با همسایه‌ها و سپس مشورت با کارشناسان حقوقی می‌باشد. در بیشتر موارد، ساخت حصار به عنوان "توسعه مجاز" دسته بندی می شود، به این معنی که مجوز مورد نیاز نیست مادامی که ارتفاع حصار از سطح زمین دو متر بیشتر نشود. با این وجود، باید با مسئولین شهرداری محلی مشورت کنید زیرا قوانین ممکن است متفاوت باشند.

اخبار مشابه