Search

ارزانترین شهرها برای خرید خانه در UK

با احتساب همه عوامل از قیمت خانه، میانگین نرخ ها و وام های مسکن، شهر آبردین در اسکاتلند در خرید خانه ارزان ترین بوده است.
صفحه را پایین بکشید
 ارزانترین شهرها برای خرید خانه در UK
 ارزانترین شهرها برای خرید خانه در UK
با احتساب همه عوامل از قیمت خانه، میانگین نرخ ها و وام های مسکن، شهر آبردین در اسکاتلند در خرید خانه ارزان ترین بوده است.

به گزارش اخیر شرکت L&C Mortgages، شهر آبردین به عنوان ارزان‌ترین شهر برای خرید ملک با قیمت میانگین £139,551 شناخته شده است. گرچه این قیمت کمترین قیمت مسکن در این فهرست نبود، اما عواملی نظیر هزینه پایین خدمات عمومی و مالیات کمتر در این شهر، آبردین را به رتبه‌های بالا رسانده است. شهر داندی با قیمت میانگین £142,777 در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین، اگرچه شهر دورهام با قیمت میانگین £127,047 ارزان‌ترین مسکن را برای خرید ارائه می‌دهد، در کل، در رتبه پنجم قرار گرفته است. شهرهای اسکاتلند و شمال انگلیس بخش عمده‌ای از این فهرست را تشکیل داده‌اند. نماینده شرکت L&C Mortgages گفت: «این تحقیق نشان می‌دهد که شهرهای ارزانتر برای خرید ملک در کشور کدام هستند. این تحقیق شامل بررسی نرخ‌های پرداخت ماهانه وام مسکن، خدمات عمومی و مالیات ملک بوده است. در نتیجه، شهرهای کم هزینه در مناطق شمال کشور قرار دارند.

اخبار مشابه