Search

حالا دردسر های بیشتر ریشی سوناک، با افزایش مهاجرت های قانونی

آیا تعداد مهاجران قانونی در حال افزایش است؟
صفحه را پایین بکشید
حالا دردسر های بیشتر ریشی سوناک، با افزایش مهاجرت های قانونی
آیا تعداد مهاجران قانونی در حال افزایش است؟

ریشی سوناک، مهار ورود غیرقانونی قایق‌های کوچک حامل مهاجران به بریتانیا را اولویت کار خود قرار داده است. اما این این اقدام ممکن است باعث افزایش مهاجرت‌های قانونی به کشور شود.

در سال جاری تا ماه ژوئن، برای نیم میلیون نفر ویزای کاری صادر شده است. این افزایش نشان از ساده تر شدن روند صدور ویزا برای نیروهای ماهر نسبت به گذشته می باشد. همچنین، تعداد زیادی از دانشجویان برای تحصیل به همراه خانواده هایشان به بریتانیا آمده اند، که آمار نشان میدهد تعداد آنها به ۶۵۷ هزار نفر می‌رسد.

گروه محافظه کار New Conservatives اعلام کرده‌اند که تعداد ویزاهای کاری باید به طور قابل توجهی کاهش یابد، حتی در بخش مراقبت‌های اجتماعی که 165000 موقعیت شغلی خالی وجود دارد.

با وجود تمام این تدابیر، تعداد مهاجران بریتانیا به رقمی بیش از ۶۰۰,۰۰۰ نفر رسیده است.

یکی از وعده های انتخاباتی ریشی سوناک، کاهش تعداد مهاجران به بریتانیا بود. اکنون دولت به شرایط استثنایی و بی‌سابقه‌ای اشاره کرده است که بسیاری از مهاجران به دلیل جنگ اوکراین و نا آرامی در هنگ کنگ به بریتانیا آمده بودند.

دولت به منظور کنترل بهتر مهاجرت غیرقانونی، قوانینی مانند بازداشت افرادی که از طریق قایق‌های کوچک به بریتانیا وارد میشوند را تصویب کرده است. از سوی دیگر تعداد پرونده های مربوط به پناهندگی به 175,457 نفر رسیده است.


اخبار مشابه